Fri invandring ställer utmaningar på sin spets

Johan Hedin

Utvecklingen i Europa visar att tanken om fri rörlighet inte är så avlägsen som svensk debatt ibland kan påskina. I stället för att tala om invandringsproblem borde samtalet riktas mot att hantera det egentliga problemet – den arbetsmarknad som idag stänger ute invandrare såväl som ungdomar från etablering i samhället. Det skriver Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johan Hedin.

Fri invandring. Fri rörlighet. Över landgränser, precis som inom. En utopi, säger en del. Otänkbart, säger andra. Befriande, säger jag.

Lek med tanken om minskad rörlighet över gränser. Tänk om de som redan är här väljer att åka till andra länder. Var fjärde som jobbar inom vården idag har utländsk bakgrund. Stora delar av vår kollektivtrafik hålls uppe med hjälp av invandrare. Våra företag har täckt delar av sitt kunskapsbehov med hjälp av akademiker med utländsk bakgrund, bara för att ta några exempel.

Tänk om de som redan är här aldrig hade kommit hit. Majoriteten av våra kommuner hade varit avfolkningsorter om det inte hade varit för invandringen. Med fler människor i kommunen som tas emot på ett bra sätt, och används som den resurs de är, främjar vi ett hållbart samhälle. Nedläggningshot i kommuner byts ut mot framtidshopp.

Jag tycker att visionen om fri invandring är ett intressant tankeexperiment som ställer dagens utmaningar på sin spets. Vi har en rad problem idag, problem som vi ändå måste lösa genom reformer oavsett vad centerpartiet landar i för slutsats i idéprogrammet. Den gemensamma nämnaren för nästan alla utmaningar kring invandring är en arbetsmarknad som inte släpper in människor. Problemet drabbar inte bara invandrare, utan också svenska ungdomar. Vad dessa två grupper har gemensamt är att de ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden, de har ofta ingen eller liten erfarenhet, och ibland brister deras utbildning. Många talar om ”invandringsproblem”, men ingen talar om ”ungdomsproblem”.

Vad vi borde prata om är arbetsmarknadsproblem och kanske också utbildningsproblem. Visionen om ökad rörlighet är inte ny. Vi centerpartister har sen länge varit för en värld med lägre murar mot omvärlden. Nuvarande och pågående idéprogramsarbete inom Centerpartiet befäster som jag ser det värdet av att hålla fast vid den för alla inblandade parter; de individer som kommer hit samt för vår ekonomi och samhällsliv. Med spänning ser jag fram emot den fortsatta debatten, inom och utanför Centerpartiet.

Är det då möjligt att uppnå friare rörlighet? Titta bara på Europas utveckling från starkt begränsad rörlighet för i praktiken allt under efterkrigstiden, till i när vi har fri rörlighet för personer, kapital, varor och tjänster inom en union med drygt 500 miljoner människor.

Oavsett framtidsdröm måste man ta ansvar för att bereda vägen att infria den. För att komma i närheten av den friare rörlighet som föreslogs av  Centerpartiets idéprogramsgrupp behöver självklart en rad reformåtgärder genomföras, men det är reformer som vi ändå behöver genomföra för att minska arbetslöshet och utanförskap hos dem som står längst från arbetsmarknaden.

Det finns en fara i att göra det lätt för sig och avfärda att fler ska komma hit genom att skylla problem i samhället på invandrare. Problem ska hanteras där de faktiskt uppkommer, inte genom att hitta syndabockar vars problem i själva verket är symptom på brister i utbildningssystem och en trögrörlig arbetsmarknad. Risken är annars att vi både gör fel och i förlängningen går miste om såväl arbetskraft, som andra positiva fördelar.

Ju snabbare vi är på att se alla fördelar – som alla företag och nya jobb som tillkommer, alla extra skatteintäkter, ökade handelsrelationer och ekonomisk tillväxt – med att människor kommer hit desto snabbare kommer vi att få njuta av alla vinster. Samtidigt som det gynnar de som kommer hit, oavsett om de flytt eller valt att söka lyckan i Sverige.

Centerpartiet har sen tidigare en vision om att Sverige ska vara ett land där varje individ ges möjlighet att börja med två tomma händer och skapa just det liv som passar denne bäst. Det är en vision som jag tycker är viktigare än någonsin att stå upp för.

Johan Hedin
Migrationspolitisk talesperson (C)

Facebook Twitter

En kommentar

Vad tycker du? Lämna en kommentar!
Vill du gå i svaromål? Kontakta oss.

  •  

Kommentarsregler

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration och dina kommentarer är en viktig del av detta. Vi vill dock att tonen i kommentarerna ligger på en anständig nivå. Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att den som kommenterar har juridiskt ansvar för sin text. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer svensk lag eller nedanstående regler:

  • Kränk inte individer, etniska grupper eller personer av en viss sexuell läggning.
  • Använd ett vårdat språk. Svordomar och könsord godtas inte.
  • Håll dig till det ämne som debattartikeln berör.

Hjälp oss gärna genom att anmäla kommentarer som du anser inte följer reglerna eller går över en anständighetsgräns.

Månadsarkiv

  • Följ oss på Twitter
  • Gilla oss på facebook
  • Vill du annonsera på sidan?
  • Vill du skriva en artikel?