Ovetenskaplig rapport faller på eget grepp

Foto: Sara Appelgren

SLUTREPLIK. Besvikelsen skiner igenom i Sohrab Fadais breda sparkar mot min krönika i Dagens Arena. Än påstår han att jag inte har läst hans rapport, än vill han skriva in min metodkritik i ett rasistiskt mönster av hat och förföljelser. Jag förstår hans besvikelse. Det är inte roligt att få den sortens kritik när man uppenbart vill väl.

Nog har jag läst Miklos rapport. Något förenklat kan man säga att den driver två teser: För det första vill man avslöja en överdriven siffra om somaliers bristande läskunnighet, vilket man ror i land med bravur. För det andra vill man presentera en motbild i form av en egen siffra, och det är där det går snett. Underlaget för siffran ”1 av 138” är nämligen så bristfälligt att siffran – och därmed motbilden – blir oanvändbar.

Jag har givetvis aldrig skrivit att Miklo argumenterar för ökad invandring. (Har Fadai läst min krönika?) Tvärtom fastslår jag med eftertryck att inga fakta om utbildningsnivå kan användas för att stödja vare sig den ena eller den andra idén om flyktingmottagande. Det är inte ett påstående om Miklos rapport (vilket hade kunnat poängteras tydligare). Det är en grundläggande premiss, som tyvärr alltför många i debatten inte har greppat.

Varför är en kommuntjänsteman intresserad av att veta hur många somalier som inte kan läsa eller skriva? Förmodligen för att uppskatta resursbehovet. I det här sammanhanget betyder en uppblåst siffra ”Vi behöver mer pengar!”. Bakom den löjligt höga siffran 50 procent kan alltså ligga det bästa av syften. Men när siffran sprids blir det tokigt, eftersom andra använder den i andra ändamål.

Som jag ser det går Fadai med kollega i samma fälla. Syftet är gott – man vill knäcka en stigmatiserande myt. Men eftersom metoden är så ovetenskaplig och synbart tendentiös, skickar man också ett annat budskap till den som gärna vill ha sådana budskap: ”Mångkulturens försvarare är beredda att fiffla med fakta för att stödja sin sak.”

Är det inte väldigt onödigt att ge dem det argumentet? När man har riktiga fakta på sin sida?

Marcus Priftis
Författare till boken Främling, vad döljer du för mig? och krönikör i Dagens Arena

Foto: Sara Appelgren

Facebook Twitter

5 kommentarer

Vad tycker du? Lämna en kommentar!
Vill du gå i svaromål? Kontakta oss.

  •  

Kommentarsregler

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration och dina kommentarer är en viktig del av detta. Vi vill dock att tonen i kommentarerna ligger på en anständig nivå. Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att den som kommenterar har juridiskt ansvar för sin text. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer svensk lag eller nedanstående regler:

  • Kränk inte individer, etniska grupper eller personer av en viss sexuell läggning.
  • Använd ett vårdat språk. Svordomar och könsord godtas inte.
  • Håll dig till det ämne som debattartikeln berör.

Hjälp oss gärna genom att anmäla kommentarer som du anser inte följer reglerna eller går över en anständighetsgräns.

Månadsarkiv

  • Följ oss på Twitter
  • Gilla oss på facebook
  • Vill du annonsera på sidan?
  • Vill du skriva en artikel?