Integrera svenska muslimer i bilden av svensk nationalitet

Aiat Majeed-Jakobsson

Uppdrag gransknings reportage om svenska imamers familjerådgivning är ett tydligt exempel på strukturell diskriminering, där gruppen muslimer underordnar sig gruppen svenskar. Men ett allvarligt försök att integrera svenska muslimer vore att utforma en imamutbildning som står för svensk islam. Det skriver beteende- och genusvetaren Aiat Majeed-Jakobsson.

Den 16 maj 2012 visar Uppdrag granskning på SVT 1 hur förtryckta muslimska kvinnor är av muslimska män. Reportaget presenterar hur svenska muslimska samfund bryter mot svensk lagstiftning genom att inte polisanmäla eller ens ge råd om att polisanmäla en man som misshandlat sin hustru, när två kvinnor söker råd. I reportaget ser man hur några imamer hävdar att en kvinna bör ha sex med sin man även om hon inte vill det. Frågeställningarna som reportaget grundade sig i är: Får en man gifta sig med fler än en kvinna? Har en kvinna rätt att själv bestämma över sin egen kropp och därmed neka sin man sex? Får en man slå sin hustru? Och om han gör det, får hon då ringa polisen?

Dessa frågeställningar har svaren i muslimsk teologi. Dock väljer reportrarna att söka svaren genom att två kvinnor klär sig i neqab, utger sig för att vara muslimer och söker familjerådgivning av svenska imamer. De flesta muslimska imamerna har sin kompetens i muslimsk teologi men brister i kompetens för socialt arbete, familjerådgivning. De två kvinnorna i reportaget ställer inte de fyra frågorna bokstavligen till imamerna utan sätter dem i en kontext. Där imamens roll blir att ge personliga råd och inte ge teologiska svar.

De uttalanden som imamerna gjorde i samband med rådgivningen till kvinnorna är högst olämpliga och grundar sig inte i muslimsk teologi då de inte ger teologiska svar. Det är viktigt att skilja på socialt konstruerad religion, där normer blir regerande, och olika tolkningar av teologi. Detta utesluter inte att teologin tolkas till mäns fördel i de flesta religioner och att tolkningen byggs på traditionella könsroller. Imamerna i reportaget speglade muslimska individer som ger uttryck för en form av socialt konstruerad religion som grundar sig i en världsomfattande genusordning där mannen överordnar kvinnan. Genusordningen kan söka legitimitet i religion, dock existerar den oberoende av om den är kopplad till religion eller liberalism.

Reportaget börjar med att förmedla myten om att Sverige är världens mest jämställda land. Enligt World Economic Forum 2012 rankas Sverige som det fjärde mest jämställda landet i världen. Rapporten mäter skillnader mellan könen inom områdena ekonomi, utbildning, politik och hälsa.

Genusordningen som leder till kvinnoförtryck är inget unikt för gruppen muslimer i Sverige som Uppdrag granskning ger en bild av. Åter igen används den muslimska kvinnan som symbol för förtryck och hennes liv definieras utifrån mäns uttalanden och handling. När ska muslimska kvinnor få presentera sig själva i det svenska ”jämställda” samhället?

Reportaget är ett tydligt exempel på strukturell diskriminering där gruppen muslimer underordnar sig den förutsatta gruppen ”svenskar” som delar samma värderingar om jämställdhet. Dock kan man förundras över om reportrarnas definition av jämställdhet baseras på de fyra frågeställningar som programmet grundar sig i. Frågorna speglar inte en jämställdhet, där män och kvinnors lika värde är i fokus. Frågorna påvisar att jämställdhet uppfylls när kvinnor har ett visst handlingsutrymme. Det skulle vara mer intressant att få svar på frågor om muslimska mäns skyldigheter gentemot muslimska kvinnor då kvinnors socialt underordnade ställning är gammal kunskap idag. Det är ingen ny kunskap som Uppdrag granskning förser det svenska samhället med. Dock bekräftar reportaget den rasism som den svenska muslimska gruppen bemöts av.

Reportrarna förmedlar i början av programmet att iden till reportaget uppstod i Rinkeby där två nya moskéer planerar att byggas. Sedan fylls programmet med att svenska muslimska samfund står för kvinnoförtryck. I följd av detta är det högt aktuellt att ställa frågan om vad budskapet i programmet är? Är lösningen till att stoppa kvinnoförtryck att inte bygga fler moskéer i Sverige?

Dagens Sverige, likt många andra delar av världen, präglas av islamofobi och Uppdrag granskning spär på detta samhällsfenomen och medför därför till kulturell strukturell diskriminering av gruppen svenska muslimer. Där svenska muslimska värderingar får representeras av en samhällselit med stor makt, journalister. Maktförhållandet mellan journalisterna och de svenska muslimska samfunden är i obalans på grund av att journalister har övertaget i hur svenska muslimer framställs i svensk media, där urvalet av framställningen är klassisk.

Om syftet med spridningen av rasistiska islamofobiska föreställningar är att integrera svenska muslimer i bilden av svensk nationalitet så är resultatet fördärv av det svenska samhället. Där klyftorna ”vi” och ”dem” blir större.

Ett allvarligt försök att integrera svenska muslimer, och innefatta ”dem” i ”svenska vi”, är att utforma en imamutbildning som står för svensk islam. Där svensk muslimsk samhällsproblematik behandlas av imamer, kvinnor och män, som har kompetens i den svenska muslimska kontexten och svenska staten bör stå för uppbyggnad av fler moskéer där dessa imamer kan arbeta. På det viset har muslimsk teologi och svensk socialt konstruerad islam integrerats i varandra och i bilden av den svenska nationaliteten.

Aiat Majeed-Jakobsson
Beteende- och genusvetare

Facebook Twitter

13 kommentarer

Vad tycker du? Lämna en kommentar!
Vill du gå i svaromål? Kontakta oss.

  •  

Kommentarsregler

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration och dina kommentarer är en viktig del av detta. Vi vill dock att tonen i kommentarerna ligger på en anständig nivå. Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att den som kommenterar har juridiskt ansvar för sin text. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer svensk lag eller nedanstående regler:

  • Kränk inte individer, etniska grupper eller personer av en viss sexuell läggning.
  • Använd ett vårdat språk. Svordomar och könsord godtas inte.
  • Håll dig till det ämne som debattartikeln berör.

Hjälp oss gärna genom att anmäla kommentarer som du anser inte följer reglerna eller går över en anständighetsgräns.

Om Sveriges Resurser

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration. Här får seriösa debattörer ge sina svar på Sveriges viktigaste fråga.
Tävling - Ditt Svar

Månadsarkiv

  • Följ oss på Twitter
  • Gilla oss på facebook
  • Vill du annonsera på sidan?
  • Vill du skriva en artikel?