Sluta politisera våra kroppar

Salar Rashid

Om polisen ska framstå som trovärdiga i sitt uppdrag måste politiseringen av människors kroppar upphöra. Polisens uppmärksammade Reva-projekt med utlänningskontroller i tunnelbanan är inte bara problematiskt för att det går ut på att jaga samhällets mest utsatta. Det förstärker även föreställningen om svenskheten som någonting bundet till ett särskilt utseende. Det skriver Salar Rashid, socialdemokrat i Stockholms kommunfullmäktige.

Kroppen och våra kroppars betydelse inom en politisk bemärkelse; det är ytterst vad Reva-projektet* handlar om. Polisiära åtgärder av den här sorten, är inte bara moraliskt upprörande. Detta inte bara för att de jagar människor som är utsatta. Utan även för att deras metoder bidrar till att vi göder på en negativ och felaktig problembild. Där polisen som en samhällelig institution förstärker en del negativa förställningar och normer. Med andra ord en rasprofilering av misstänka gärningsmän.

En sådan rasprofilering förstärker den rådande ”vithetsnormen”. I Reva-projektets fall; föreställningar om hur ”svenskar” egentligen ser ut. ”Svenskhet” blir återigen sammankopplad med din etniska bakgrund. Vilket försvårar majoriteten av samhällets strävan och ambitioner till inkludering och integration, därmed även möjligheten att skapa ett gemensamt samhälle med betydligt mindre socialt utanförskap och rasism.

Detta är inget nytt fenomen, som är uteslutet för polisens arbete. Utan varje dag tillskriver myndigheter och institutioner våra mänskliga kroppar med olika samhällsproblem. Utan att vi nämnvärt reagerar om saken. Något som bör förändras omgående. Vi måste sluta att tillåta våra kroppar rasprofileras och tillmätas i olika värden.

Vad gäller polisens arbete, ska de naturligtvis försöka upprätthålla lagen på bästa möjliga sätt. Dock kan man ironiskt ifrågasätta om metoderna som används inom Reva-projektet, är det ”bästa möjliga sättet” att upprätthålla lagen? Om runt en tredjedel av stockholmarna troligtvis kommer känna sig diskriminerade. När de åker till och från jobbet. Om polisen i Stockholm nu menar allvar med att Reva-projektet, är det ”bästa möjliga sättet att upprätt hålla lagen.”

Naturligtvis bör man också starkt ifrågasätta polisens prioriteringsarbete. Det måste finnas betydligt viktigare saker att ägnas sig åt än att jaga flyktingar. Det man även kan utläsa ifrån den pågående debatten om Reva-projektet, är att Polisens tillvägagångssätt och arbete mot brottslighet måste reformeras.  Det känns som att dagens polisiära ledning inte riktigt har hängt med i samhällsutvecklingen de senaste 20 åren. Om polisen söker trovärdighet i sitt arbete, måste man använda sig av andra metoder än att politisera människors kroppar.

Salar Rashid
Socialdemokrat i Stockholms kommunfullmäktige

*Projektet Reva (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) är ett nationellt utvecklingsprojekt mellan Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket. Polisens uppdrag är att prioritera att öka antalet utvisningar av personer som befinner sig i landet utan tillstånd. Detta har skett genom allt intensivare kontroller av människor som misstänks för ringa brott, till exempel för plankning i kollektivtrafiken.

Facebook Twitter

2 kommentarer

Vad tycker du? Lämna en kommentar!
Vill du gå i svaromål? Kontakta oss.

  •  

Kommentarsregler

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration och dina kommentarer är en viktig del av detta. Vi vill dock att tonen i kommentarerna ligger på en anständig nivå. Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att den som kommenterar har juridiskt ansvar för sin text. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer svensk lag eller nedanstående regler:

  • Kränk inte individer, etniska grupper eller personer av en viss sexuell läggning.
  • Använd ett vårdat språk. Svordomar och könsord godtas inte.
  • Håll dig till det ämne som debattartikeln berör.

Hjälp oss gärna genom att anmäla kommentarer som du anser inte följer reglerna eller går över en anständighetsgräns.

Månadsarkiv

  • Följ oss på Twitter
  • Gilla oss på facebook
  • Vill du annonsera på sidan?
  • Vill du skriva en artikel?