Myter påverkar kommuners mottagning av nyanlända

Foto: Nirvana Gharni

En ny rapport visar att lösryckta siffror med tiden kommit att betraktas som vedertagna sanningar när det gäller somalisvenskars utbildningsbakgrund. Dessa myter har sedan används som underlag för kommuners alltför kollektiviserande mottagande av nyanlända. Det skriver Sohrab Fadai, aktuell med rapporten “Vi har hittat en analfabet”.

Det går en gångväg i Borlänge som skär av två bostadsområden. På ena sidan finns villor i miljonklassen, på andra sidan lägenheter i ett av stadens miljonprogram.

För tre-fyra år sedan kände jag ingen som bodde i dessa områden. Nu har jag mött och gjort besök hemma hos människor på “båda sidor”. Samtidigt vet jag att det är sällan som de möter och samtalar med varandra.

Jag tycker den här gångvägen på många sätt är symbolisk för det Borlänge och det Sverige som vi har idag. Vi vill tro att vi lever i ett jämlikt samhälle fritt från fördomar. Samtidigt låter vi osynliga murar skilja oss åt. De kan vara smala som gångvägar men ändå upplevas höga som berg. Vi pratar med, umgås med och samlar människor kring oss som ser ut som oss själva. Som delar vår hudfärg, livsuppfattning, kultur och övertygelser.

Jag skulle vilja ta upp vårt gemensamma “främlingskap” som en problemställning. Det som gör det möjligt för oss, oavsett på vilken sida om “muren” vi bor, att prata om “de andra”. Att skapa felaktiga föreställningar om “de andra”, vara rädd för “de andra” och skylla våra egna brister på “de andra”.

Jag har de senaste åren mött hundratals personer med bakgrund i Somalia boendes i Borlänge. Jag har mött många med liten eller ingen formell utbildning. Jag har mött många med en bakgrund motsvarande gymnasieutbildning. Jag har också mött många med akademisk bakgrund. Det som har slagit mig är att jag mött få som inte kan läsa eller skriva överhuvudtaget. Jag har mött dem också. Jag tycker inte det är ett problem att prata om att även dessa finns.

Problemet är istället att dessa inte bemöts som de olika individer med olika erfarenheter de har utan klumpas ihop. De behandlas som de alla vore totalanalfabeter som aldrig hållit i en penna eller öppnat en bok. Resultatet? Inte bra.

Det var denna upplevelse som gjorde att jag ville undersöka bakgrunden till siffran om att 50 procent av de som invandrat från Somalia de senaste åren skulle vara “analfabeter som inte kan läsa eller skriva på något språk”. Det var nämligen så som såväl tjänstemän, kommunalråd, media och riksdagspolitiker har talat om saken.

Rapporten jag skrivit – som har gjorts på eget initiativ och utan någon finansiär, men som publicerats av MIKLO – ger klarhet i en sak. Siffran om “50 procent analfabeter” är en starkt rotad myt.

Vår undersökning och rapport är inte en vetenskaplig avhandling. Våra siffror är inte framtagna för att skrivas i sten. Vi har gjort den på eget initiativ och utan finansiärer med mycket begränsade resurser. Det är en liten undersökning men den ger ändå en tydlig bild. Undersökningen består av intervjuer med 41 personer. Vi har frågat om deras och deras anhörigas utbildningsbakgrund. Bland en grupp på totalt 138 personer fann vi bara en analfabet. En stor del hade låg utbildning, 36 procent. Samtidigt hade 41 procent upp till gymnasieutbildning och 22 procent hade akademisk utbildning, av dessa hälften mer än tre år.

Det går att invända mot vår undersökning på många sätt. Det går att invända att en del av personerna i undersökningen kan ha saknat läs- och skrivkunnighet när de kom till Sverige. Det går att utgå från att en del av de intervjuade skulle ha ljugit om sig själva och sina anhöriga. Det går att dra slutsatsen att vi har intervjuat individer som visar sig vara extremt homogena. Det går att invända att det inte går att dra slutsatser om dem som kommer hit utifrån jämfört med de som är här idag. Vi blir glada när vi hör den typen av kritik. Det bevisar att förmågan finns där, att tänka efter, att kritiskt granska och inte svälja en uppgift med hull och hår. Vår enda önskan är att samma typ av kritiska förhållningssätt, samma frågor, ska anläggas på det underlag som används för att påstå att “50 procent är analfabeter”.

Om den typen av kritiska förhållningssätt hade funnits där från början så är vi övertygade om att ryktet om ”50 procent analfabeter” aldrig hade fått fart.

Rapporten går att använda även på de nya underlag som framförts i media. Att plocka fram siffror om antal år i formell skola för att dra slutsatser om total avsaknad av läs- och skrivförmåga är ett vanskligt företag. Det är ju som experten på Skolverkets statistikavdelning säger i vår rapport: det är helt enkelt inte samma sak.

Om vi ska lyckas med vår mottagning av nyanlända är det viktigt att vi utgår från verkligheten när vi bygger en verksamhet. Därför är det med glädje som jag nu ser att människor med ursprung i Somalia kliver fram, som på våra seminarier i Borlänge och i Vårby, och berättar hur det ser ut.

Med vår rapport vänder vi oss till dig som vill prata om vad som händer när lösryckta siffror blir till “sanningar” och “faktum” – myter som får spridning.

Varför blir det såhär? Vilka konsekvenser får det? Och vad kan vi göra så att framtida rykten och myter om “de andra” inte kan slå rot? Hur kan vi vända dessa främlingsskapets murar, så att de blir till vänskapens och gemenskapens broar?

Sohrab Fadai
Skribent och rapportförfattare till “Vi har hittat en analfabet” (MIKLO)

Foto: Nirvana Gharni

Facebook Twitter

2 kommentarer

Vad tycker du? Lämna en kommentar!
Vill du gå i svaromål? Kontakta oss.

  •  

Kommentarsregler

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration och dina kommentarer är en viktig del av detta. Vi vill dock att tonen i kommentarerna ligger på en anständig nivå. Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att den som kommenterar har juridiskt ansvar för sin text. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer svensk lag eller nedanstående regler:

  • Kränk inte individer, etniska grupper eller personer av en viss sexuell läggning.
  • Använd ett vårdat språk. Svordomar och könsord godtas inte.
  • Håll dig till det ämne som debattartikeln berör.

Hjälp oss gärna genom att anmäla kommentarer som du anser inte följer reglerna eller går över en anständighetsgräns.

Månadsarkiv

  • Följ oss på Twitter
  • Gilla oss på facebook
  • Vill du annonsera på sidan?
  • Vill du skriva en artikel?