Vem är Jonsson att förneka det hedersförtryck jag utsatts för?

Foto: Fredrik Svensson

REPLIK. Hedersvåldsförnekaren Stefan Jonsson medger i sitt senaste inlägg i debatten om hederskultur (DN 2/9) att förtryck mot kvinnor och HBT-personer existerar. Han skriver även att det är det svenska samhällets skyldighet att motarbeta sådana brott. Men i samma artikel hävdar han att jag svartmålar invandrare genom att uppmärksamma hederskulturen som finns i min och i andra invandrargrupper. Att allt förtryck jag upplevt som bög i den assyriska gruppen är påhittat. Jonsson och andra hedersvåldsförnekare står därmed på förtryckarnas sida, skriver Robert Hannah, riksdagskandidat för Folkpartiet 2014.

Hederskultur har existerat även bland etniska svenskar. Men i Sverige har vi genomgått en frigörelserevolution som kastat ut hederskulturen. En etnisk svensk homosexuell kille blir numera inte utfryst eller hotad av hela familjen, men det händer ofta bland våra invandrargrupper. En etnisk svensk tjej blir inte kallad hora och vanärar inte hela hennes familj genom att dejta utanför äktenskapet, det blir många invandrartjejer. I tv-programmet Historieätarna skildrar programledaren Lotta Lundgren mycket väl den hederskultur som tidigare har varit utbredd i Sverige. Hon tvingas bland annat att äta vid spisen och får inte jobba utanför hemmet. Det som Jonsson är blind för är att samma könsapartheid som tidigare funnits i Sverige fortfarande är förhärskande bland vissa invandrargrupper.

Den senaste tidens statligt subventionerade förtryck mot HBT-personer i Ryssland visar att många kulturer ligger långt efter den svenska vad gäller mångfald och öppenhet. Att en grupp flyttar till Sverige, kommer in i arbetsmarknaden och får ekonomisk trygghet är inte lika med förändrade värderingar. I en intervju med den svensk-assyriska tv-kanalen ACSA (24/8) medger syrisk-ortodoxa kyrkans präst Abraham Gares att homosexualitet är tabu inom den assyriska gruppen. Journalisten Abraham Staifo bekräftar detsamma i en krönika i GP (31/8).  Enligt en studie från Uppsala universitet av forskaren Önver Cetrez anser endast 40 procent av unga assyrier att homosexualitet är normalt. Vem är Jonsson att förneka existensen av hederskultur när höga företrädare inom den assyriska gruppen själva medger att det finns ämnen som fortfarande är tabu inom invandrargrupper?

Utan ett synliggörande av hederskulturen bland våra invandrargrupper kan vi inte få till en revolution i folks medvetande även för dessa grupper. Det är en process som kommer ta lång tid men som är nödvändig för att alla svenskar ska få samma möjligheter i livet. Medan Jonsson enbart bryr sig om vad svenskar ska tycka om invandrargrupper så bryr jag mig om att hjälpa hedersoffer. Jonssons rädsla för vad svenskar ska tycka om invandring är samma rädsla som min egen mor hade för vad släkten skulle tycka när jag kom ut. Den är enbart baserad på vad andra ska tycka. Båda synsätt resulterar i förnekandet av offer för hedersförtryck.

Hedersvåldsförnekares sätt att se samhället leder endast till fler balkongflickor, fler HBT-personer som inte får leva öppet med den man vill älska och bevarandet av tabun som inte borde existera. En debattör som påstår sig stå för mänskliga rättigheter måste även stå upp för de åtgärder som behövs för att bearbeta förtryck och förpassa det till historiens soptipp. Vare sig förtrycket är utspritt bland etniska svenskar eller bland svenska invandrargrupper. Det gör inte Jonsson. Och tyvärr gör det Jonsson till den värsta typen av medförtryckare. Typen som kallar alla kritiker för rasister.

Robert Hannah
Riksdagkandidat för Folkpartiet 2014

 

Foto: Fredrik Svensson

Facebook Twitter

6 kommentarer

Vad tycker du? Lämna en kommentar!
Vill du gå i svaromål? Kontakta oss.

  •  

Kommentarsregler

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration och dina kommentarer är en viktig del av detta. Vi vill dock att tonen i kommentarerna ligger på en anständig nivå. Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att den som kommenterar har juridiskt ansvar för sin text. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer svensk lag eller nedanstående regler:

  • Kränk inte individer, etniska grupper eller personer av en viss sexuell läggning.
  • Använd ett vårdat språk. Svordomar och könsord godtas inte.
  • Håll dig till det ämne som debattartikeln berör.

Hjälp oss gärna genom att anmäla kommentarer som du anser inte följer reglerna eller går över en anständighetsgräns.

Månadsarkiv

  • Följ oss på Twitter
  • Gilla oss på facebook
  • Vill du annonsera på sidan?
  • Vill du skriva en artikel?