Lär av Mandela i den antirasistiska kampen

Foto: Per Hanstorp

Vi måste lära av Nelson Mandela och använda oss av dessa kunskaper i kampen mot rasism. Det handlar om att arbeta internationellt, att inkludera alla människor i större gemenskaper och att fortsätta att ta debatten om invandring och integration. Det skriver Jasenko Selimovic, statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag, men som här skriver i egenskap av folkpartist.

En av de stora, riktigt stora, har nu lämnat oss. Få människor har påverkat världen mer än Nelson Mandela och få människor har lämnat så djupa spår. Han kommer att förbli en symbol för den antirasistiska kampen, och för möjligheten att nå den andre, hur djävlig den än är. Eftervärlden kommer komma ihåg honom som personen som utmanade rasismen i sin grövsta form och lärde oss hur man kan bekämpa den.

Men innan vi ens har hunnit lära oss Mandelas läxa så väcks nytt hat, hörs nya oroväckande rop, syns nya tidningskampanjer mot invandrare, utdelas nya slag mot demonstranter. Front National – Frankrikes största parti inför EU-valet. Geert Wilders PVV – Nederländernas största parti. SD – Sveriges tredje största parti. Som om rasism och främlingsfientlighet inte har skapat tillräckligt många problem redan.

Vi står vid ett vägskäl. Sättet vi bekämpar dessa partier på kommer att vara avgörande. Därför några ord på vägen.

Främlingsfientlighet är en del av en större våg där nationalism, konservatism, protektionism, anti-liberalism och återkomst av patriarkatet hör ihop, förstärker varandra. Bekämpa det tillsammans.

De främlingsfientligas framgång är delvis ett resultat av deras internationella samarbete. Problemet kan inte endast bemötas nationellt. Sök samarbete, framför allt på EU-nivå, där vi riskerar att få en ”Tea party”-grupp i parlamentet.

Globaliseringens förlorare, de med otillräcklig utbildning, människor som är rädda för framtiden, försöker säkra sin framtid genom att utesluta dem som kan konkurrera om jobb och sociala förmåner: invandrarna. Vi bör därför försvara mänskliga rättigheter samtidigt som vi arbetar för reformer som skapar tillväxt och en känsla av säkerhet. Att underminera främlingsfientlighetens orsak är lika viktigt som att försvara människor mot dess konsekvens.

Globaliseringen skapar en osäkerhet om vilka vi är och leder till ett rop på identitet. Bemöt det inte med ett “vi behöver varken tillhörighet eller identitet”. Det skapar ännu mer osäkerhet. Försök i stället definiera denna identitet på ett mer inkluderande sätt, lämplig för globaliseringsåldern. Så att även invandrarna ryms i den.

Främlingsfientliga sprider och lever på myter om invandring i allmänhet och om islam i synnerhet. Bemöt dem och debattera integrationen. Det är populärt att förakta rasister och “vägra debatten” men ingenting kommer bli bättre av det. Vi ändrar inte våra åsikter för att främlingsfientliga föraktar oss, så varför skulle de ändra sina åsikter för att vi föraktar dem? Debattera, diskutera, ta död på myterna, bekämpa fördomar och rasism, erkänn globaliseringsutmaningar och framhäv fördelarna med ett blandat land.

I Sverige finns landets gräns, relativt öppen, och arbetsmarknadens gräns, relativt stängd. Det resulterar i att människor kommer in i landet men inte in på arbetsmarknaden. Det skapar ett utanförskap som får vissa att tycka att den bästa lösningen är att stänga även landets gräns. Vi bör visa att ingenting skulle bli bättre av det. Utanförskapet skulle bestå. Det minskas genom att arbetsmarknaden öppnas upp.

Slutligen, använd EU som motvikt till den nationella främlingsfientligheten. På en kontinent där ens livschanser ofta varit beroende av på vilken sida om gränsen man föddes, vilken minoritet man tillhörde, måste man se till att så många som möjligt blir del av en större enhet; EU. Nationella gränser kommer då att minska i betydelse och spänningarna mildras.

För det är ju det Mandela lärde oss. Att minska konflikten mellan grupper genom att samla människorna i en ny, större gemenskap. Som omfattar alla. Först då kan vi säga att vi har lärt oss den läxa han lärde oss. Och först då kan vi bekämpa främlingsfientlighet och ha en rimlig chans att lyckas.

Jasenko Selimovic
(FP)

Foto: Per Hanstorp

Facebook Twitter

5 kommentarer

Vad tycker du? Lämna en kommentar!
Vill du gå i svaromål? Kontakta oss.

  •  

Kommentarsregler

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration och dina kommentarer är en viktig del av detta. Vi vill dock att tonen i kommentarerna ligger på en anständig nivå. Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att den som kommenterar har juridiskt ansvar för sin text. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer svensk lag eller nedanstående regler:

  • Kränk inte individer, etniska grupper eller personer av en viss sexuell läggning.
  • Använd ett vårdat språk. Svordomar och könsord godtas inte.
  • Håll dig till det ämne som debattartikeln berör.

Hjälp oss gärna genom att anmäla kommentarer som du anser inte följer reglerna eller går över en anständighetsgräns.

Månadsarkiv

  • Följ oss på Twitter
  • Gilla oss på facebook
  • Vill du annonsera på sidan?
  • Vill du skriva en artikel?