Friare migration en fråga om rättigheter

TovattRasmusson

Människan har alltid rört på sig och hittat nya ställen att bosätta sig för att förverkliga sina drömmar eller fly från dåliga förhållanden. Detta är en naturlig del av vår historia och natur. Vi i Grön Ungdom tycker att det krävs ett nytt sätt att diskutera migration, vi måste börja prata om öppenhet som en självklarhet och fri rörlighet som en rättighet. Därför startar vi kampanjen ”Det spelar ingen roll”. Det skriver Grön Ungdoms språkrör Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt.

Så sent som för bara 94 år sedan började Sverige reglera invandringen. Detta var tänkt som ett undantag under första världskriget, och inget som var planerat att bestå. Sedan dess har regleringarna fortsatt. Protektionistiska fackföreningar tvingade fram reglering av internationell arbetskraft och strikta lagar råder när människor ska ansöka om asyl i Sverige.

För oss som vill se en friare migration ser det dessvärre mörkt ut i den politiska debatten. De flesta progressiva försök till en mer liberal och human lagstiftning motarbetas aktivt av riksdagens två största partier, Moderaterna och Socialdemokraterna.

För inte länge sedan tillsatte Moderaterna en arbetsgrupp med uppgift att se över hur man kan minska invandringen till Sverige. Migrationsminister Tobias Billström pratade, i samband med detta, om att se över ”volymerna”. Att på det sättet prata om människor som ”volymer” istället för som individer är för oss oacceptabelt. Med jämna mellanrum uttalar sig Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven negativt om den ökade arbetskraftsinvandringen.

Vi är istället positiva till all typ av migration. Medan högern vill begränsa asylmigrationen tycker vi att Sverige ska ta sitt globala och humana ansvar. Medan vänstern vill begränsa arbetskraftsinvandringen frågar vi oss vad som gör att svenskar har mer rätt till arbete än människor från andra delar av världen. För oss spelar det ingen roll vad som är orsaken till migrationen, vi vill istället välkomna alla. Vi väljer inte var vi föds men vi borde få bestämma var vi vill bo.

Den politiska diskursen kring migrationsfrågor måste få en nystart. Vi måste börja prata om rätten att röra sig fritt. Vi måste våga ifrågasätta att orsakerna till migrationen ska spela någon roll och istället prata om öppenhet som en självklarhet. Vi måste bredda debatten om migration – vi i Grön Ungdom tar här det första steget.

Magda Rasmusson
Lorentz Tovatt
Språkrör Grön Ungdom

Facebook Twitter

5 kommentarer

Vad tycker du? Lämna en kommentar!
Vill du gå i svaromål? Kontakta oss.

  •  

Kommentarsregler

På Sverigesresurser.se pågår debatten om integration och dina kommentarer är en viktig del av detta. Vi vill dock att tonen i kommentarerna ligger på en anständig nivå. Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att den som kommenterar har juridiskt ansvar för sin text. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte följer svensk lag eller nedanstående regler:

  • Kränk inte individer, etniska grupper eller personer av en viss sexuell läggning.
  • Använd ett vårdat språk. Svordomar och könsord godtas inte.
  • Håll dig till det ämne som debattartikeln berör.

Hjälp oss gärna genom att anmäla kommentarer som du anser inte följer reglerna eller går över en anständighetsgräns.

Månadsarkiv

  • Följ oss på Twitter
  • Gilla oss på facebook
  • Vill du annonsera på sidan?
  • Vill du skriva en artikel?